"STEGO is een team."
Samen, Betrokken, Succesvol

Het bereiken van doelstellingen door houding,
betrokkenheid en eerlijkheid

Alle activiteiten en voorschriften van de STEGO groep zijn gebaseerd op degelijke en transparante bedrijfsdoelstellingen​​. Zelfs als de markt  voortdurend  veranderd en succes een vereiste is, zijn doelstellingen wat betreft kwaliteit en milieubeleid van de onderneming  gegarandeerd duurzaam en transparant, net als onze bindende gedragscode de tevredenheid van klanten, zakenpartners en werknemers waarborgt.

Kwaliteits- en milieubeleid

Een belangrijke factor voor het behoud van het concurrentievermogen van STEGO is het waarborgen van de kwaliteits- en milieu-eisen van klanten. Tegelijkertijd is het belangrijk om de dienstverlening zo efficiënt en gunstig mogelijk vorm te geven.

Onderstaande uitgangspunten verduidelijken ons kwaliteits-en milieubeleid:

Kwaliteit

Door de kwaliteit van onze producten en dienstverlening, voldoen wij aan de verwachtingen van onze klanten. Op deze manier kunnen wij ook succesvol blijven.

Kwaliteit, in de zin van klantoriëntering, is ons hoogste ondernemersdoel. Alle activiteiten van het bedrijf moeten worden afgestemd op de klant, die uiteindelijk beslist over de toekomst van het bedrijf. (concurrentievermogen).

De kwaliteit van onze producten en dienstverlening verbetert zich continue.

De Raad van Bestuur van STEGO Elektrotechnik GMbH bepaalt het kwaliteit & milieubeleid, welke bindend is voor alle medewerkers, en zorgt ervoor dat het wordt uitgevoerd op alle niveaus.

Milieubescherming

STEGO voelt ten opzichte van het milieu de verplichting, dat iedere medewerker op zijn arbeidsplaats negatieve gevolgen voor het milieu voorkomt of ten minste zo laag mogelijk probeert te houden. (Verplichting tot continue verbetering en ter vermijding van milieubelastingen).

STEGO verplicht zich te voldoen aan de minimale milieu- wettelijke eisen.

De middelen binnen het bedrijf dienen consequent  te worden gebruikt en instandhouding van de middelen moet worden gedefinieerd als ontwikkeldoel, gedurende de productontwikkeling.

 

Het toepassen van een suggestieregeling dient als stimulans voor de identificatie met het bedrijf en als motivatie om bij te dragen aan bestaande processen (premies, eigenwaarde, motivatie).

Februari 2012
Raad van bestuur

Gedragscode (Code of Conduct)

Ons kwaliteits- en milieubeleid wordt door een gedragscode gehandhaafd.

Als lid van de ZVEI, is STEGO Elektrotechnik GmbH door ondertekening  verplicht, zich  te houden aan de ZVEI gedragscode. Om deze te bekijken  kunt u gbruik maken van onderstaande link. Hier vindt u de ZVEI gedragscode in meerdere talen.

ZVEI gedragscode